SSVI in ZENIT februarinummer 2018

'Sterren Schitteren Voor Iedereen reikt verder dan alleen maar bekendheid gevan aan de wereld van sterren en planeten. Wij willen kinderen en jonge mensen die om wat voor reden dan ook een achterstand hebben opgelopen in hun konge leven de kans geven om de sterrenwereld te bewonderen door een telescoop. Het februarinummer van ZENIT dat eind januari 2018 van de persen rode doet uitgebreid verslag van dit mooie project en gaat in op de successen maar ook de problemen die wij hierbij ervaren..