Sterren Schitteren in Senegal

Eind 2017- begin 2018 vertrok één van onze Kijkerbouwers Philippe Deprez op eigen initiatief en kosten richting Ziguinchor in Senegal om een telescoop in het kader van SSVI en in het bijzonder het project 'Science4Girls te overhandigen aan de school CEM Bucotte Sud.

Met ondersteuning van RC Maagdenhuis Amsterdam, ter plaatse vertegenwoordigd door Patrick Demilt. De telescoop werd verstuurd via diplomatieke tas mmv ministerie Buitenlande Zaken. Overhandiging in de school vond plaats net na nieuwjaar. Op voorhand werden ze (vooraf opgenomen) op een les ruimtevaart getracteerd door onze eerste Belgische astronaut Dirk Frimout.Een verhaal in vier delen, totale duur iets meer dan een uur. Op 10 januari konden de leerlingen van de school (voor het grootste deel meisjes trouwens) via een skypeverbinding vragen stellen aan de heer Frimout. Zowel voor de leerlingen als voor de man zelf een onvergetelijke ervaring. Ze leerden ook succesvol omgaan met Stelarium en er werden ter plaatse twee waarneemsessies voorzien. Philippe ontfermde zich over het opleiden van een tweetal leerkrachten. Project wordt van nabij opgevolgd: er is blijvend contact met de school. In het album zeer bijzonder materiaal; de telescoop werd overhandigd tijdens een gloriemoment met niet enkel speeches, maar tevens met traditionele dansen om de Goden gunstig te stemmen. Geniet van de foto's en de filmpjes. De school schonk SSVI uit dankbaarheid twee beeldjes, maar we vinden dat dit toekomt aan de de man die ginder ter plaatse alles regelde en zich zoveel moeite getroostte om alles daar in goede banen te leiden.