Around the World with Frank De Winne (EAC) and prof. Ewine Van Dishoeck ( pres.elect IAU)

Uit het eerste project (bedoeld voor onze landen) was het besef er snel dat de wereld groter is dan België en Nederland.Er is nog de 'rest van de wereld'. Er werd een tweede project opgericht, spin off van Sterren Schitteren Voor Iedereen, een project dat FRANK DE WINNE zeer ter harte neemt. Staat ook op de lijst van aanbevolen projecten van de Internationale Astronomische Unie (IAU).

Hij werd ook onmiddellijk bereid gevonden het peterschap hiervoor op te nemen. 'an astronomers project for all people'. Ondertitel 'Science4Girls'. Project bedoeld voor 'overzeese gebieden' waar nood aan onderwijs groot is. Wij willen oonder andere scholen bereiken op het Afrikaans continent, maar ook vluchtelingen. En uiteraard staan meisjes hier centraal. Frank De Winne, Peter van dit project, sprak als directeur van het European Astronaut Centre een videoboodschap in.

S4G
Science4Girls; Frank De Winne, Astronaut and director European Astronaut Center
Science4Girls; Frank De Winne, Astronaut and director European Astronaut Center
Science4Girls; Frank De Winne, Astronaut and director European Astronaut Center
Science4Girls; Frank De Winne, Astronaut and director European Astronaut Center