Schenk een telescoop: wij hebben uw steun hard nodig

Sterren schitteren echt wel voor iedereen...

Wij beseffen met zijn allen dat er veel kinderen en jonge mensen zijn die niet de kans hebben om kennis te maken met de sterrenkunde. Ter ondersteuning schaarden heel wat bekende mensen zich achter deze projecten, waaronder astronauten, topwetenschappers, alsook weermensen Frank Deboosere,Jill Peeters, Eva Clockaerts, Sabine Hagedoren en vele anderen. Educatie draagt bij tot een betere wereld, en dat is toch ons aller doel.

130 euro per telescoop is niet zo heel veel....maar wie 130 euro doneert (ook firma's) krijgt zijn/haar naam aan de telescoop verbonden. Het spreekt vanzelf dat kleinere bedragen even hard welkom zijn. U kunt dit mooie initiatief steunen door een gift over te maken op IBAN BE857360 1280 7906, bic code KREDBEBB t.n.v. Volkssterrenwacht Armand Pien, Rozier 44, 9000 Gent (B).

Helpt u ook met het verspreiden van dit bericht? "Het Laatste Nieuws" werkt alvast mee, want 'Professor Pi' verspreidde deze oproep in zijn column van 16 december 2017.

Frank Deboosere verwoordt het dan weer zo: