met VVOB naar Cambodja

Sterren schitteren over grenzen heen: Met VVOB naar Cambodja

Eind 2016  schonk het Internationaal project ‘Sterren schitteren voor iedereen’ vier telescopen aan lerarenopleidingen in Cambodja om hun interne STEAM-kennis op te krikken. Astronoom Vincent Verhoeven reisde in de zomer 2017 naar daar om de docenten sterwijs te maken met de telescopen: “Het is heerlijk samenwerken in een land waar een open cultuur voor wetenschap heerst.”
Zie NIEUWSBRIEF VVOB oktober 2017