Stars Shine For Everyone

Jaarlijks stelt SSVI een aantal telescopen ter beschikking van IAU-UNAWE en het team ‘OnTheMoonAgain’. De telescopen worden gesigneerd door astronoauten en wetenschappers . Elk jaar worden één of meerdere wedstrijden door IAU  en Onthemoonagain gelanceerd. De winnaars worden bekend gemaakt op de websites van IAU, onthemoonagain en SSVI

Every year, SSVI makes a number of telescopes available to IAU-UNAWE and the ‘OnTheMoonAgain’ team. The telescopes are signed by several astronauts and scientists. Each year, IAU and Onthemoonagain launch one or more competitions. The winners will be announced on the websites of IAU,onthemoonagain and SSVI.
Copyright 2019 - VSRUG A. Pien VZW
SOCIAL MEDIA
V.S.R.U.G.vzw, zetel: Rozier 44, 9000 Gent, BE0 440 790 962, RPR Gent, afdeling Gent, e-mail: info@armandpien.be, website: www.armandpien.be